Foreningen Ordkraft

Andres Lundt Hansen og Kristian Bang Foss signerer

lørdag 06. april 2024 kl. 13:10 - 13:20
Signeringsstand 2 – Kedelhallen
Nordkraft
Kjellerups Torv 5
9000 Aalborg

Andres Lundt Hansen og Kristian Bang Foss signerer.